Bogdan Șovar

Bogdan Sovar
Fotografie Bogdan Sovar

Vicepreşedinte

EXPERIENTA PROFESIONALA

octombrie - prezent

TIGER SECURITY SERVICES SA – Str. Soldat Ghita Serban, nr. 47 – 53, sector 3, Bucuresti

Director General - Paza si protectie

Atributii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei 
 • analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate; Etc.

 

mai 2019 - prezent

TIGER SECURITY SERVICES SA

Formator, in cadrul proiectului "Fereastra catre un viitor mai bun"

 • Asigura desfasurarea activitatilor de formare profesionala;
 • Asigura evaluarea participantilor la cursul de instruire;
 • Stabileste forma finala a graficului;
 • Urmareste prezenta participantilor la cursurile de formare profesionala;
 • Realizeaza evaluari periodice ale cursantilor;
 • Elaboreaza rapoarte de activitate lunare;
 • Elaboreaza subiectele de evaluare;
 • Participa la examenul final, corecteaza lucrarile si acorda note cursantilor;
 • Completeaza catalogul grupei;
 • Pastreaza confidentialitatea activitatilor.

 

martie 2019 –  mai 2019

TIGER SECURITY SERVICES SA – Str. Soldat Ghita Serban, nr. 47 – 53, sector 3, Bucuresti

Director General - Paza si protectie

Atributii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei 
 • analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate; Etc.

 

octombrie 2017- ianuarie 2019

SOCIAL SOCIAL INTELLIGENCE PROJECTS SRL – Ion Tuculescu nr. 42A , sector 3, Bucuresti

Sector de activitate: Activitati de protectie si paza

Expert  orientare antreprenorială în cadrul proiectului “ Impact Teaca - masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei social economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Teaca, judetul Bistrita -Nasaud”, ID 102218

Atribuții:

 • Promovarea formării antreprenoriale pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor grupului ţintă din proiect
 • Pregătirea materialelor necesare formării și asistării membrilor grupului ţintă din proiect in domeniul antreprenorial
 • Identificarea și selectarea membrilor grupului ţintă cu potenţial antreprenorial, pentru a urma programul de formare in competenţe antreprenoriale
 • Asigurarea asistenţei membrilor grupului ţintă, pe toată durata proiectului, privind dezvoltarea  antreprenorială și start-up
 • Coordonarea pregătirii și derulării sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale pentru membrii grupului ţintă din proiect selectionaţi anterior
 • Susţinerea sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale
 • Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare
 • Întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru
 • Realizarea activităţilor de natură organizatorică internă
 • Respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară
 • Respectarea normelor pentru protecţia muncii şi a celor de conduită internă în cadrul organizaţiei
 • Interacţionarea cu alte departamente ale organizaţiei conform cerinţelor de lucru
 • Informarea şefului direct în legătură cu orice problemă care apare, ţinându-l la curent cu activităţile derulate

 

13.11.2017- 13.02.2019

SOCIAL INTELLIGENCE PROJECTS SRL Ion Tuculescu nr. 42A , sector 3, Bucuresti

Sector de activitate: Activitati de protectie si paza

Expert  orientare antreprenorială în cadrul proiectului “ Impact Lechinta - masuri integrate pentru imbunatatirea situatiei social economice a persoanelor defavorizate din comunitatile marginalizate ale comunei Lechinta , judetul Bistrita -Nasaud”, ID 102217

Atribuții:

 • Promovarea formării antreprenoriale pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor grupului ţintă din proiect
 • Pregătirea materialelor necesare formării și asistării membrilor grupului ţintă din proiect in domeniul antreprenorial
 • Identificarea și selectarea membrilor grupului ţintă cu potenţial antreprenorial, pentru a urma programul de formare in competenţe antreprenoriale
 • Asigurarea asistenţei membrilor grupului ţintă, pe toată durata proiectului, privind dezvoltarea  antreprenorială și start-up
 • Coordonarea pregătirii și derulării sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale pentru membrii grupului ţintă din proiect selectionaţi anterior
 • Susţinerea sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale
 • Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare
 • Întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru
 • Realizarea activităţilor de natură organizatorică internă
 • Respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară
 • Respectarea normelor pentru protecţia muncii şi a celor de conduită internă în cadrul organizaţiei
 • Interacţionarea cu alte departamente ale organizaţiei conform cerinţelor de lucru
 • Informarea şefului direct în legătură cu orice problemă care apare, ţinându-l la curent cu activităţile derulate

 

mai 2015 –  decembrie 2015

Tiger Protector Company SRL – Ion Tuculescu nr. 42A, sector 3, Bucuresti

Sector de activitate: Activitati de protectie si paza

Manager proiect  in cadrul proiectului Sinergia zonelor fost industrializate pentru combaterea somajului si cresterea capacitatii ocuparii pe cont propriu a persoanelor vulnerabile- INAPOI LA MUNCA ! ” ID proiect : POSDRU/183/5.1/S/154741

Atributii:

 • Coordonarea generală a activităților proiectului.
 • Urmărirea atingerii obiectivelor proiectului.
 • Îndrumarea echipei de management și de implementare.
 • Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului.
 • Menţinerea şi dezvoltarea relaţiile cu partenerii implicaţi în proiect.
 • Identificarea eventualelor riscuri cu privire la buna implementare a proiectului și propunerea de soluții pentru preîntâmpinarea acestora.
 • Coordonarea activității de raportare tehnică și financiară la nivelul activităților proiectului în conformitate cu clauzele contractuale.
 • Avizează documentaţia de atribuire pentru achiziţiile necesare proiectului.
 • Îşi asumă responsabilitatea pentru rezultatul proiectului.
 • Aprobarea rapoartelor de activitate ale echipei de management si implementare.
 • Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor.
 • Respectă programul de lucru şi regulamentul de ordine interioară.
 • Respectă normele pentru protecţia muncii şi cele de conduită internă în cadrul organizaţiei.
 • Interacţionează cu alte departamente ale organizaţiei conform cerinţelor de lucru.
 • Întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru.

 

martie 2015 – decembrie 2015

Tiger Protector Company SRL – Ion Tuculescu nr. 42A , sector 3, Bucuresti

Sector de activitate: Activitati de protectie si paza

Expert formator instruire și asistenţă antreprenorială în cadrul proiectului “ Capacitarea zonelor fost industrializate pentru combaterea șomajului și îmbunătățirea ocupării pe cont propriu“ -”SPOR LA MUNCA” - ID POSDRU/183/5.1/S/154652

Atribuții: 

 • Promovarea formării antreprenoriale pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor grupului ţintă din proiect
 • Pregătirea materialelor necesare formării și asistării membrilor grupului ţintă din proiect in domeniul antreprenorial
 • Identificarea și selectarea membrilor grupului ţintă cu potenţial antreprenorial, pentru a urma programul de formare in competenţe antreprenoriale
 • Asigurarea asistenţei membrilor grupului ţintă, pe toată durata proiectului, privind dezvoltarea  antreprenorială și start-up
 • Coordonarea pregătirii și derulării sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale pentru membrii grupului ţintă din proiect selectionaţi anterior
 • Susţinerea sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale
 • Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare
 • Întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru
 • Realizarea activităţilor de natură organizatorică internă
 • Respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară
 • Respectarea normelor pentru protecţia muncii şi a celor de conduită internă în cadrul organizaţiei
 • Interacţionarea cu alte departamente ale organizaţiei conform cerinţelor de lucru
 • Informarea şefului direct în legătură cu orice problemă care apare, ţinându-l la curent cu activităţile derulate

 

martie 2015 – decembrie 2015

Tiger Protector Company SRL – Ion Tuculescu nr. 42A, sector 3, Bucuresti

Sector de activitate: Activitati de protectie si paza

Expert instruire antreprenoriala si asistenta start-up în cadrul proiectului  “Măsuri active și integrate de ocupare pentru persoanele vulnerabile și șomeri de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor Sud-Vest si Sud-Est -” ÎNCĂ O DATĂ PRODUCTIVI ” -  ID POSDRU/183/5.1/S/152890

Atribuții: 

 • Promovarea formării antreprenoriale pentru ocuparea pe cont propriu a membrilor grupului ţintă din proiect
 • Pregătirea materialelor necesare formării și asistării membrilor grupului ţintă din proiect in domeniul antreprenorial
 • Identificarea și selectarea membrilor grupului ţintă cu potenţial antreprenorial, pentru a urma programul de formare in competenţe antreprenoriale
 • Asigurarea asistenţei membrilor grupului ţintă, pe toată durata proiectului, privind dezvoltarea  antreprenorială și start-up
 • Coordonarea pregătirii și derulării sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale pentru membrii grupului ţintă din proiect selectionaţi anterior
 • Susţinerea sesiunii de formare in competenţe antreprenoriale
 • Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare
 • Întocmirea de rapoarte cu privire la activitatea sa ori de câte ori i se solicită acest lucru
 • Realizarea activităţilor de natură organizatorică internă
 • Respectarea programului de lucru şi a regulamentului de ordine interioară
 • Respectarea normelor pentru protecţia muncii şi a celor de conduită internă în cadrul organizaţiei
 • Interacţionarea cu alte departamente ale organizaţiei conform cerinţelor de lucru
 • Informarea şefului direct în legătură cu orice problemă care apare, ţinându-l la curent cu activităţile derulate

 

august 2014 –  martie 2015

TIGER SECURITY SERVICES SA – Str. Soldat Ghita Serban, nr. 47 – 53, sector 3, Bucuresti

Director General - Paza si protectie

Atributii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei 
 • analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate; Etc.

 

1999 – aprilie 2018

TIGER PROTECTOR COMPANY S.R.L. – Ion Tuculescu nr. 42A, sector 3, Bucuresti

Administrator

Atribuţii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia ;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei
 • analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate      

Realizari:

Societatea s-a clasat pe locuri fruntase in topurile nationale:

- LOCUL 3 in anul 2010-Top Afaceri Romania 2010, Top realizat pentru Romania Intreprinderi Mari, judetul Bucuresti;

- LOCUL  1 in anul 2010- Top Afaceri Romania 2010, Top realizat pentru Romania Intreprinderi Mari, sectorul 3;

- Locul 1 in anul 2008-  Top Profit Romania Intreprinderi Mari

- LOCUL 6 in anul 2006 – Consiliul Natioonal al Intreprinderilor Mici si Mijlocii

- LOCUL 7 in anul 2007– Patronatul Serviciilor de Securitate

- LOCUL 12 in anul 2007 si 2005 – Consiliul Natioonal al Intreprinderilor Mici si Mijlocii

 

iulie 2010- decembrie 2015

G4S SECURE SOLUTIONS SRL - George Constantinescu nr.3, sector 2

Consilier Indrumare si Orientare Profesionala -  proiect CRESCO - Cresterea serviciilor de Consiliere si Orientare Profesionala in domeniul Securitatii Private-POSDRU/62/2.3/S/27500

Atributii:

 • realizeaza servicii administrative, de recrutare si pregatire,
 • realizeaza servicii de analiza a locurilor de munca si orientare profesionala.
 • oifera informatii si acorda consiliere celor interesati in domeniul ocuparii, alegerii carierei, instruirii si formarii complementare.

 

ianuarie 2011 - iunie 2011

G4S SECURE SOLUTIONS SRL - George Constantinescu nr.3, sector 2

Consilier Indrumare si Orientare Profesionala proiect CRESCO - Cresterea serviciilor de Consiliere si Orientare Profesionala in domeniul Securitatii Private-POSDRU/62/2.3/S/27500

Atributii:

 • realizeaza servicii administrative, de recrutare si pregatire,
 • realizeaza servicii de analiza a locurilor de munca si orientare profesionala.
 • Ofera informatii si acorda consiliere celor interesati in domeniul ocuparii, alegerii carierei, instruirii si formarii complementare.

 

iulie 2009 - iulie 2014

NOVA SECURITY SRL - Str. Principatele Unite, nr.14, sector 4

Director general

Atribuţii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteiacoordoneaza intreaga activitate a firmei, analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate;

 

2003 – 2009

TIGER SECURITY GRUP SRL -  Aleea Postavarul nr. 4A, bl. GC7, ap.25 Sector 3  

Director general

Atributii:

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 • fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei;
 • analizeaza situatiile operative si propune masurile ce se impun pentru obiectivele aflate in responsabilitate

 

1996 – 2001 

ONEL IMPORT EXPORT SRL

Director

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;
 •  fundamenteaza strategia financiara a societatii si urmareste respectarea acesteia;
 • coordoneaza intreaga activitate a firmei;

 

din 1997

Revista “Arte Martiale”, Editura Garel Publishing House - Colaborator

 • articole arte martiale

 

1994-1995

Dictionarul de Personalitati Publice-politice  - Editia a II-a

Colaborator,  redactor, reporter

 

1994-1995

MARTIAL PROTECTOR

Director general

 • coordoneaza nemijlocit, functie de cerinte, activitatea managementului executiv precum si a sefilor de colective direct subordonate si aproba politica si obiectivele in domeniul calitatii precum si organigrama societatii;

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015 Universitatea  Nationala  de Aparare Carol I - Doctorat

2014 Servany Security Srl Certificat absolvire – Evaluator de risc la securitate fizica

2014 Skill Baze Trainning SRL - Diploma obtinuta - Dispecer centru alarma

2014 Icss Srl - Curs specializare pentru ocupatia: Expert informatii pentru afaceri

Diploma obtinuta : Certificat de competente profesionale

2014 Patronatul Serviciilor de Securitate - Curs specializare pentru ocupatia: Sef obiectiv servicii de securitate

Diploma obtinuta : Certificat de competente profesionale

2014 Patronatul Serviciilor de Securitate - Curs specializare pentru ocupatia: Sef tura servicii de securitate

Diploma obtinuta : Certificat de competente profesionale

2014 Skill Baze Trainning SRL - Curs calificare- Dispecer centru alarma

2013 Accept Consulting Srl - Certificat absolvire - Consultant de Securitate

2013 Certificat de competente profesionale - Autoritatea nationala pentru calificari – Curs pentru ocupatia “Evaluator de competente Profesionale“                                                            

2012 Certificat absolvire - Fundatia pentru Inv. „Aldol” – Curs specializare pentru ocupatia „ Inspector protectie civila”

2012 Accept Consulting SRL - Certificat de absolvire: Manager de securitate

2011 Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti – Curs de pregatire a personalului care executa activitati de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive.

2011 Diploma de master - Universitatea Ecologica din Bucuresti-Facultatea de Drept - Specializarea Dreptul informatiilor si al securitatii private

2010 Universitate Nationala de Aparare “Carol I”, Colegiul National de Aparare  - Certificat absolvire –Introducere in securitatea nationala

2010 Certificat absolvire - E-training – Curs de manager de proiect

2010 G4S Security Services SRL - Program de formare profesionala in ocupatia “ Formator” - Certificat de absolvire

2008 – 2009 Universitatea Ecologica Bucuresti – Dreptul Informatiei si securitate privata - Diploma master

2009 Fia Test - Centru educational –Curs evaluator competente profesionale - Certificat absolvire

2008 Ministerul Muncii, Familiei si egalitatii de sanse- Curs inspector de specialitate protectia muncii - Certificat absolvire profesional

2008 Ministerul Muncii, Familiei si egalitatii de sanse – Asociatia romana pentru tehnica de securitate -  Curs pentru ocupatia “ Tehnician pentru sisteme Dsvcam”

2007 Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Atestat de Detectiv Particular

2007 G4S Cash Services SRL - Curs de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii

2007 Optim soft services Srl – Curs de calificare agent paza si ordine - Certificat absolvire profesional

2005 Mondo Persal – Curs calificare inspector resurse umane - Certificat absolvire

1998 Academia de Studii Economice – Profil Management - Diploma de licenta

1994 Facultatea de Management – Marketing , Universitatea Romano Americane  - Certificat absolvire

1993 Curs de contabilitate – P.N.T - Certificat absolvire

1991-1993 Liceul teoretic “ Decebal “, Bucuresti, Sectia matematica–fizica - Diploma de bacalaureat

1989-1991 Liceul industrial Nr.26, Bucuresti, Sectia mecanica - Certificat absolvire

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleză

B1

B1

B1

B1

B1

Franceză

B2

B2

C1

C1

C1

 

Competenţe şi abilităţi sociale

 • rabdare, flexibilitate, dinamism, spirit de echipă
 • comunicare interpersonală;
 • capacítate de lucru sub presiune
 • coordonarea echipei;

Competenţe şi aptitudini tehnice

· Windows XP, Microsoft Office (World, Excel, PowerPoint, Outlook etc), Ms Dos, Ms Publisher, Corel Draw, Adobe Page Maker, Adobe Foto Shop, QarkXpress, Norton Comannder, Internet Explorer, Netscape Navigator.

Alte competenţe şi aptitudini

2017 - prezent PRESEDINTE Patronatul serviciilor de securitate

VICEPRESEDINTE Patronatul serviciilor de securitate

REPREZENTANTUL ROMANIEI IN COMISIA DE GUARDING din 2008 Confederatia Europeana a Serviciilor de securitate

MEMBRU FONDATOR – 2003-2007 Patronatul serviciilor de securitate

membru 2008 Federatia Serviciilor de Securitate

MEMBRU DIN PARTEA FIRMEI TIGER – 2005 UGIR 1903

MEMBRU 2001 – ASOCIATIA ROMANA A PROFESIONISTILOR IN SECURITATE

1999 - Instructor al Federatiei Romane de Arte Martiale de Contact

1998 – NIDAN (centura neagra 2 DAN)

1997 – Presedinte al asociatiei „BU-JUTSU TAKEDA–RYU” din Romania

1996 – Instructor „ Monitor”

1994 -1996- Secretar general adjunct al „ Liga romana de Hakko- Ryu”

Permis de conducere: Categoria B

Stare civil: Casatorit