Dialog social - ce este ?

Ce este dialogul social?

Organizația Internațională a muncii (OIT) definește dialogul social astfel:

„Dialogul social include toate tipurile de negociere, de consultare sau pur și simplu de schimb de informații între reprezentanții guvernelor, ai angajatorilor și ai angajaților, sub diverse forme, asupra problemelor referitoare la politica economică și socială care prezintă un interes comun.”

Mai simplu, am putea defini dialogul social ca fiind ansamblul dispozitivelor în cadrul cărora se confruntă interesele salariaților, angajatorilor și guvernului.

Dincolo de o simplă definiție, trebuie să înțelegem că dialogul social face din negociere un element de echilibru al puterilor.

Dialogul social face parte din convingerea ambițioasă că o dezbatere poate să rezolve chestiuni economice și sociale importante, să promoveze buna guvernanță, să favorizeze pacea și stabilitatea socială și să stimuleze economia. El se plasează deci ca o modalitate de regularizare socială, care vizează limitarea unei puteri unice și absolute de decizie (cum ar fi, de exemplu statul sau angajatorul). Dialogul social este fructul evoluției noastre sociale, politice și filozofice.

Dialogul social este fundamental pentru orice societate democratică care este ghidată de valorile fundamentale, precum drepturile omului și cetățeanului, pacea socială, libera inițiativă, libertatea de expresie și libera asociere. În spiritul acestor valori, statele democratice susțin și garantează dialogul între partenerii sociali la nivel național și local, inclusiv prin crearea unor mecanisme de dialog social la nivelul autorităților centrale și teritoriale.

Federația Serviciilor de Securitate este un participant activ în structurile de dialog social la nivel național și local fiind reprezentată în Consiliul Economic și Social, dar și în Comitetele de Dialog Social de la ITM, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Cercetării, dar și în cele organizate pe lângă prefecturi și structurile teritoriale de muncă și asigurări sociale din majoritatea județelor țării.

 

→  Reprezentanti FSS in structurile de dialog social la nivel national

→  Reprezentanti FSS in structurile de dialog social la nivel teritorial

→  Acord Privind Contractul Colectiv de Munca Sector

→  Legislatie Dialog Social