Comunicat al F.S.S. - 27.10.2014

Secretariat FSS

In ziua de 27 Octombrie 2014, la hotelul JW Marriott din Bucuresti a avut loc sedinta Consiliului Director al Federatiei Serviciilor de Securitate (FSS) din Romania.
Sedinta a fost prezidata de Domnul Gabriel Badea – Presedinte F.S.S. La sedinta au participat Domnii: Ion Popescu(P.S.S.) –Vicepresedinte, Silvian Pena(P.S.S.), Florin Beiu(P.S.S), Nicusor Raducanu (A.R.I.S.), Liviu Vladulescu (A.R.I.S.), Stelian Arion (A.R.T.S.), Lazar Chiriac (P.S.S.)-Invitat si d-na Luminita Barbu – secretariat.

Cu aceasta ocazie au fost discutate aspecte privind stadiul proiectelor FSS pe linia imbunatatirii cadrului legislativ, a mediului concurential si de afaceri al industriei de securitate privata din Romania precum si probleme administrative in legatura cu buna functionare a Federatiei.

In cadrul discutiilor s-au trecut in revista, demersurile FSS pentru amendarea HG 301/2012 in sensul reducerii impactului negativ din punct de vedere economic si social al unora dintre actualele prevederi ale actului normativ mai sus mentionat. Activitatea Federatiei pe linia imbunatatirii cadrului legislativ va continua si in ceea ce priveste proiectul noii legi a securitatii private.

In ceea ce priveste imbunatatirea mediului de afaceri, in perioada urmatoare Federatia se va implica in sustinerea pe plan national a proiectelor initiate de Confederatia Europeana a Serviciilor de Securitate (CoESS). In primul rand este vorba despre lansarea Manualului pentru Achizitia de Servicii de Securitate de Calitate destinat autoritatilor contractante pentru a fi folosit in procesul de achizitie publica a serviciilor de securitate. Scopul acestui manual, care va fi lansat la Bruxelles pe 6 noiembrie la Bruxelles si va fi disponibil in 7 limbi oficiale ale Uniunii Europene inclusiv in limba romana, este sa ofere autoritatilor contractante un instrument obiectiv in selectia ofertelor de servicii pentru a le ajuta sa identifice oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa. In felul acesta va fi prevenita angajarea unor servicii de securitate de slaba calitate si deci va contribui la insanatosirea mediului de afaceri din acest domeniu inclusiv in Romania.

In aceeasi directie, FSS isi propune sa fie o parte activa in procesul de transpunere a Directivei 24/2014 CE pentru achizitii publice astfel incat prevederile care sunt de natura sa stimuleze competitia corecta, calitatea, profesionalismul si inovatia sa fie preluate in legislatia nationala cat mai fidel posibil.

Un alt proiect CoESS relevant si pentru industria de securitate privata din Romania si care va fi in atentia FSS se refera la proiectul de act normativ la nivel UE pentru limitarea legala a raspunderii contractuale a societatilor de securitate privata.

Totodata Consiliul Director al FSS a raspuns pozitiv invitatiei de a participa in proiectul OSPA al Initiativei pentru Cercetari in Securitate din Marea Britania, care va deveni cel mai important program international de recunoasterea performantei profesionale in domeniul securitatii private la nivel international si national.

Pe aceeasi linie a promovarii performantei profesionale, Federatia va continua la nivelul Grupului de Lucru pentru Mediul Concurential si de Afaceri (GLMCA) demersurile pentru elaborarea unui Cod Etic si de Conduita in Afaceri. Acest demers insa nu se va rezuma doar la emiterea unui document orientativ ci se doreste odata elaborat si adoptat Codul Etic sa se transforme intr-un program voluntar care sa functioneze pe principii obiective de recunoastere si certificare a calitatii serviciilor a competentei si capabilitatii profesionale la nivelul societatilor specializate de securitate privata.

Pentru a creste contributia si implicarea in activitati ce tin de profesionalizarea continua a sectorului securitatii private, se are in vedere constituirea la nivelul Federatiei, a trei noi grupuri de lucru dedicate evaluarilor de risc, procesului de standardizare in domeniul securitatii private precum si problematicii infrastructurilor critice si securitatii cibernetice.

De asemenea Consiliul Director a luat in discutie situatia Asociatiei Profesionale a Companiilor de Securitate (APCS) in cadrul Federatiei. Astfel constatandu-se ca aceasta organizatie, de la data la care a devenit membra a Federatiei si pana in prezent, nu si-a indeplinit obligatiile fata de Federatie, Consiliul Director a hotarat aplicarea prevederilor statutare referitoare la situatiile de excludere.

Presedintele Federatiei Serviciilor de Securitate
Gabriel Badea