Achiziționarea de Servicii de Securitate Privată de calitate

by Super User

Cuprins

Rezumat.......................................................................................................................................................................3

Terminologie şi definiţii ..............................................................................................................................................4

Capitolul 1 - Introducere ..........................................................................................................................................7

1. Obiectivele principale ale acestui manual .......................................................................................7

2. Modul de utilizare a acestui manual...................................................................................................8

3. Istoric și context.......................................................................................................................................8

Capitolul 2 - De ce este importantă calitatea pentru dvs., cumpărătorul? ................................................13

Capitolul 3 - Care sunt bunele practici ale unei licitaţii pentru servicii de securitate privată? ................18

Capitolul 4 - Licitaţia publică pentru servicii de securitate privată - Legislaţia europeană......................22

Capitolul 5 - Cum pot fi definite criteriile calităţii pentru achiziţionarea de servicii de securitate privată? .....................................................................................................................................................................29

1. Introducere ............................................................................................................................................29

2. Personalul de securitate privată ........................................................................................................31

3. Managementul contractului ..............................................................................................................35

4. Operaţiunile contractuale ..................................................................................................................36

5. Infrastructura contractuală.................................................................................................................39

6. Compania de servicii de securitate privată....................................................................................42

Anexa 1 - Instrucţiuni de evaluare: Un exemplu al modului de atribuire a contractelor pe baza criteriilor calităţii. .......45

Anexa 2 – Criterii de excludere, selecţie şi atribuire..........................................................................................56

Anexa 3 – Anunţurile de participare la procedura de atribuire a contractului...........................................60