Comunicat al Federatiei Serviciilor de Securitate

Secretariat FSS

La data de 7 octombrie 2015 a avut loc Sedinta Consilului Director Al Federatiei Serviciilor de Securitate din Romania.

In prima parte a intalnirii au fost trecute in revista activitatile, programele si proiectele aflate in derulare la nivelul organizatiilor membre ale Federatiei dintre care, cele mai importante sunt prezentate in continuare.
La nivelul PSS, dl. presedinte I. Popescu a evidentiat in principal, activitatea pe linia standardelor ocupationale precum si initiativa organizarii unei campanii anti-dumping in serviciile de securitate pentru care a fost cerut sprijinul I.G.P.R. De asemenea P.S.S. s-a adresat Ministerului Muncii pentru clarificarea unor aspecte privind legislatia specifica si totodata a initiat demersuri pe langa Ministerul Fondurilor Europene solicitand includerea societatilor de securitate privata in axa prioritara referitoare la finantarea proiectelor pentru imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii.

Presedintele ARTS dl. L. Mateescu a facut referire la o serie de proiecte in lucru ale organizatiei pe care o conduce printre care a mentionat, programul „Smart Cities” care va fi derulat de ARTS impreuna cu parteneri importanti din sfera publica dar si din domeniul privat. Un alt proiect important aflat in lucru are ca tema crearea unui corp de specialisti/experti in domeniul tehnicii de securitate care vor functiona independent sub egida ARTS. Printre realizarile din acest an ale ARTS, dl. Mateescu a mentionat organizarea unor manifestari de succes precum Conferinta Nationala de Cybersecurity precum si Conferinta Nationala „Securitatea Azi”

In ceea ce priveste ARIS au fost mentionate participarea reprezentantului acestei organizatii la lucrarile comitetului tehnic privind standardul pentru „Serviciile civile de Securitate Privata” lucrari care au avut loc la Viena in luna iulie a acestui an. De asemenea a fost evidentiata activitatea ARIS in cadrul Confederatiei Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS) in comitetele de lucru pentru servicii de paza si pentru coeziune europeana.
In a doua parte a intalnirii au fost discutate principalele activitati ale federatiei pentru indeplinirea obiectivelor sale.
In acest sens au fost prezentate activitatile si stadiul proiectelor aflate in lucru pe directiile de actiune prioritare respectiv, perfectionarea cadrului legislativ si de reglementare, imbunatatirea mediului concurential si de afaceri, cresterea rolului si vizibilitatii publice ale Federatiei.

Astfel, pe linia preocuparilor din sfera legislativa au fost luate in discutie activitatile derulate de membrii Federatiei pentru amendarea HG 301/2012, pozitia Federatiei in privinta modificarii legislatiei pentru achizitiile publice, intentia de a solicita modificarea HG 1260/2011 astfel incat securitatea privata sa fie considerata o ramura economica distincta. De asemenea au fost discutate propunerile privind perfectionarea cadrului de reglementare a evaluarilor de risc.

In ceea ce priveste activitatile si proiectele pe linia imbunatatirii mediului de afaceri si mediului concurential au fost discutate printre altele, stadiul proiectului pentru elaborarea unui cadru de autoreglementare bazat pe un Cod Etic si de Buna Conduita, stadiul proiectului pentru implementarea proiectului OSPA pentru recunoasterea excelentei profesionale in securitate privata, stadiul campaniei pentru promovarea achizitiei de servicii de securitate pe criterii de calitate.

Pe linia activitatilor de comunicare publica au fost discutate mai multe aspecte privind modalitati de promovare a unor pozitii corecte si principiale sustinute de Federatie in dezbaterea publica a unor teme de interes pentru industria serviciilor de securitate precum si pentru identificarea unor canale eficiente de promovare a mesajelor sustinute de Federatie.
In acest sens a fost subliniata si nevoia elaborarii unei strategii de comunicare publica la nivelul Federatiei.

De asemenea a fost prezentat proictul de promovare sustinut in colaborare cu postul de televiziune B1TV.

Pe langa aspectele prezentate mai sus in cadrul sedintei a fost sustinuta o informare privind participarea Federatiei la lucrarile Consiliului Director al COMPIROM si asupra faptului ca respectiva confederatie patronala si-a obtinut statul de organizatie patronala reprezentativa la nivel national.

La finalul sedintei dl. S. Mares, reprezentant al organizatiei non-guvernamentale NORTISA, a prezentat o situatie privind proiectul de modificare a legislatiei muncii initiat de o serie de organizatii sindicale si a evocat aspecte privind oportunitatea unei colaborari in domeniul legislativ intre Federatie si NORTISA. In final membrii Consiliului Director al Federatiei au agreat asupra urmatoarelor decizii:

  • Federatia va inainta catre IGPR o solicitare pentru amendarea Instructiunii nr. 9/2014 in sensul introducerii unei grile suplimentare destinata unitatilor economice fara cerinte minimale de securitate si care nu opereaza cu numerar.
  • Federatia va organiza o noua editie a Seminarului dedicat promovarii criteriilor de calitate pe baza manualului „Best Value” CoESS. Evenimentul ar urma sa aiba loc in ultima saptamana din luna Noiembrie la Cluj-Napoca sau la Bucuresti.
  • Pentru stabilirea unei strategii de comunicare publica la nivelul Federatiei in urmatoarea perioada va fi organizata o intalnire intre responsabilii cu comunicarea ai fiecarei organizatii membre ale Federatiei. De
    asemenea se vor explora mai multe optiuni privind canalele de comunicare.
  • Se vor initia discutii cu NORTISA pentru identificarea si clarificarea conditiilor de conlucrare pe proiecte legislative in special in domeniul muncii.