Hotararea nr. 361/2014 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003

Secretariat FSS
Hotararea nr. 361/2014 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

In vigoare de la 09.05.2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 09.05.2014.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, modul de functionare a unitatilor prevazute la art. 2 alin.(1) din Legea nr. 333/2003, republicata, a societatilor specializate de paza si protectie si a celor care desfasoara activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, licentiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, precum si a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, infiintate pana la aceeasi data, trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in normele metodologice aprobate prin prezenta hotarare."

2. La Normele metodologice, la articolul 2, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
(4) Pana la implinirea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotarare, analizele de risc pot fi elaborate de specialisti cu o vechime in domeniul evaluarii riscului la securitatea fizica mai mare de 5 ani."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb