Comunicat AGA FSS din 05.05.2016

Secretariat FSS

La data de 05.05.2016 a avut loc şedinţa Adunării Generale a Federaţiei Serviciilor de Securitate (FSS). Dl.Gabriel Badea, presedintele Federatiei a prezentat activitatea organizatiei in 2015, activitate centrată pe îndeplinirea unor obiective legate de reprezentativitate, de perfecționarea cadrului legislativ și de îmbunătățirea mediului de afaceri al industriei de securitate privată.

Președintele FSS a arătat ca au fost numiți reprezentanți ai Federației în Comisiile de Dialog Social de la M.A.I., Ministerul pentru Societatea Informaţională, Autoritatea pentru Achiziţii Publice și 14 prefecturi județene. În acelasi timp FSS participă la lucrările a 3 Grupuri de Lucru pentru adoptarea unor proiecte de lege în domenii de interes pentru sectorul securității private, respectiv proiectul privind mecanismul de actualizare a salariului minim pe economie (MMPVFPS), proiectul legislativ privind achizițiile publice (ANAP). De curând, Federația a fost invitată să își desemneze reprezentanți și in grupul de lucru privind Modernizarea Administrației Publice organizat pe lângă Prefectura Municipiului București.

În ceea ce privește demersurile pentru perfecționarea cadrului legislativ, au fost prezentate activitatea și demersurile Federatiei pentru modificarea HG 301/2012, respectiv pentru amendarea acelor prevederi cu impact negativ din punct de vedere economic și social pentru sectorul securității private. În același context au mai fost prezentate punctele de vedere transmise și susținute de FSS pe lângă autoritățile competente în legatură cu salariul minim pe economie și mecanismul de actualizare a acestuia, dar și în ceea ce privește pachetul legislativ privind achizițiile publice. Referitor la acest aspect dl. Președinte a arătat ca trebuie depuse toate eforturile astfel incât în noua legislație, sa fie eliminat criteriul „cel mai mic preț” în selecția ofertelor de servicii de securitate, care dată fiind importanța lor socială trebuie să fie achiziționate exclusiv în baza unui raport optim „calitate/preț”.

În privința activităților în direcția creșterii calității, profesionalismului și îmbunatățirii mediului de afaceri, Adunarea Generală a fost informată cu privire la inițiativa constituirii Comitetului Sectorial, organism cu rol determinat în dezvoltarea și perfecționarea activității de pregătire profesională specifică industriei securității private. Pe aceasi linie a stimulării calității și profesionalismului a fost menționată organizarea Trofeului OSPA, un program internațional de recunoaștere și recompensare a excelenței profesionale în domeniul securității private, care se desfasoara în România sub egida Federației în colaborare cu parteneri de prestigiu din Marea Britanie. Înscrierea aplicațiilor pentru Trofeele OSPA - România 2016 au început din data de 15 aprilie. Din juriul national fac parte specialiști de prestigiu: D-nii Stelian Arion, Aurel Catrinoiu, Alexandru Costachi, Mihai Grădinaru, Costel Iordache, gen.(r) Ion Popescu. Gala de decernare a trofeelor va avea loc pe 11 noiembrie 2016, iar câștigătorii vor`putea participa la faza internațională a programului OSPA. Este de asteptat ca organizarea Galelor OSPA în România să reprezinte și un pas important în eforturile de creștere a vizibilității și prestigiului industriei de securitate românești.

Nu în ultimul rand a fost prezentată campania desfășurată de FSS pentru promovarea criteriilor de calitate în achiziția de servicii de securitate în conformitate cu Manualul CoESS – Best Value. În acest sens au fost menționate seminarul organizat în data de 12 iunie 2015 la Hotel Marriot în colaborare cu CoESS și cu suportul Direcției de Ordine Publică din cadrul IGPR și campania de comunicare publică derulată pe un canal de televiziune.

În acest context, Adunarea Generală a fost informată și despre investigația declanșată de Consiliul Concurenței și măsurile luate de către FSS, inclusiv prin realizarea unui training si adoptarea unei politici interne pe linia conformării la legislația din domeniul concurenței.

Totodata au fost prezentate și aprobate modificări ale statutului federației pentru clarificarea unor prevederi și eliminarea unor expresii care ar putea genera interpretări eronate și ambiguități. De asemenenea au fost prezentate si aprobate programul de activitati si bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, iar dl. Bogdan Sovar a fost ales ca membru supleant al Consiliului Director al FSS.